WYCIAG NARCIARSKI W RUSIOGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH


1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.
2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe./br> 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki inne.
13. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty i armatki systemu naśnieżania, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.
14. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras, przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej a trasę zawęża się do pasa 15 m po obu stronach lamp.
15. Ponadto wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej obowiązani są przestrzegać regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych.

REGULAMIN WYCIAGU NARCIARSKIEGO

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGACH ORCZYKOWYCH

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH
Disco Polo Symfonia Olsztyn Serwis drukarek Olsztyn Materialy budowlane Olsztyn